ללמוד מטעויות

אני אף פעם לא עושה את אותה הטעות פעמיים.
אני עושה אותה חמש או שש פעמים, ככה ליתר בטחון.

לא תמיד אנחנו לומדות מהטעויות שלנו.

אבל ללמוד בלי לעשות טעויות, זה כבר ממש קשה.